Dealer-login

Personalisering

Personaliseer je keeperhandschoenen en shirts

U kann Uw keeperhandschoenen of shirts laten personaliseren in de uhlsport webwinkel. Indien deze dienst beschikbaar is voor het item van Uw keuze zal U een knop zien met "Configure now" op de detailpagina van het betreffende item..

Het werkt als volgt:

  1. Klik op "Configure now" op de detailpagina van het item
  2. Er zal een popup openen. Deel de gewenste informatie mee.
  3. Bevestig Uw input door te klikken op „Apply customization“.
  4. Klik op "Add to shopping cart" om het gepersonaliseerde item toe te voegen aan Uw winkelwagen.

Houd er rekening mee dat er visuele onnauwkeurigheden kunnen zijn in de preview. Wees geduldig met de preview. Deze weergave is alleen voor voorbeelddoeleinden. De medewerkers die uw aanpassingen afdrukken, gebruiken al hun ervaring en vaardigheden om u het best mogelijke afdrukresultaat te geven.

Afdrukkwaliteit van geüploade afbeeldingen

Om ervoor te zorgen dat de geüploade afbeeldingen niet wazig of gepixeld worden weergegeven in de uiteindelijke afdruk, is het belangrijk om de afbeeldingen in voldoende kwaliteit en/of resolutie te uploaden. Het is het beste om ons te voorzien van vectorbestanden in eps-formaat die werkelijke vectorinformatie bevatten. Bitmapbestanden in JPG- of PNG-indeling moeten een resolutie van ten minste 300dpi hebben. Op een oppervlakte van 80x80mm wordt een clublogo aangebracht. Het geüploade logobestand moet daarom ten minste deze afmetingen hebben (dit is niet belangrijk voor vectorbestanden). In de meeste gevallen kunt u sponsorafbeeldingen rechtstreeks van de sponsor krijgen als een vectorbestand in eps-formaat. 

Basisregel: Upload vectorbestanden in eps-formaat of JPG- en PNG-bestanden en best zo groot mogelijk.

Bestel info

Zorg ervoor dat u over de nodige rechten beschikt om de ingezonden afbeeldingen of logo's voor commerciële doeleinden te gebruiken.

Auteursrecht

De klant is er verantwoordelijk voor dat het ontwerpverzoek dat hij of zij indient niet in strijd is met de rechten van derden (met name merkrechten, rechten op een naam en auteursrechten) of wettelijke voorschriften. uhlsport behoudt zich het recht voor om ingediende orderaanvragen te weigeren. Indien het door de klant ingediende ontwerpverzoek in strijd is met de rechten van derden, vrijwaart de klant uhlsport voor alle aanspraken van derden, in het bijzonder voor schade, ook met betrekking tot eventuele gemaakte kosten, in het bijzonder waarschuwingskosten en kosten van een rechtsgang. De klant gaat er ook uitdrukkelijk mee akkoord dat aanspraken van derden die rechtmatig tegen uhlsport zijn aangevoerd, met name door bovengenoemde inbreuken op rechten, door uhlsport tegen de klant kunnen worden ingediend.

Daarenboven wordt het gebruik van radicale, lasterlijke of wederrechterlijk twijfelachtige inhoud op het ingediende ontwerpverzoek niet getolereerd.