Dealer-login

Privacy beleid

§1 Algemeen

Wij zullen Uw persoonsgegevens (zoals Uw aanspreektitel, naam, adres, email, telefoonnummer) enkel gebruiken in overeenstemming met de voorschriften van de Duitse wetgeving rond gegevensbescherming en de Europese Unie wetgeving over gegevensbescherming.  De hiernavolgende bepalingen zullen U niet alleen duiden voor welke doelen Uw gegevens verwerkt zullen worden, voor hoe lang en ten behoeve van wie, maar ook info verstrekken over Uw rechten, het toezicht en de wettelijke basis. Dit privacy beleid is enkel van toepassing op onze websites. Indien U doorverwezen wordt naar andere websites via links op onze website, vragen wij U om kennis te nemen van het beleid van deze websites zelf.

§2 Contacteer ons

(1) Doel van de dataverwerking

De persoonlijke gegevens die U ons laat geworden via email, contactformulieren ed zullen gebruikt worden om te antwoorden op Uw vragen. U bent niet erplicht om ons Uw gegevens te verstrekken, maar het zal niet mogelijk zijn voor ons om op Uw vragen te antwoorden als wij niet over Uw emailadres beschikken.

(2) Wettelijke grond

 1. a) Indien U uitdrukkelijk akkoord gegaan bent met de verwerking door ons van Uw gegevens, dan is de wettelijke basis daarvoor Art. 6 (1) (a) van de GDPR.
 2. b) Indien Uw gegevens worden gebruikt ten einde met U te kunnen uitwisselen, dan is de wettelijke basis hiervoor Art. 6 (1) (b) van de GDPR.
 3. c) De wettelijke basis voor alle andere gevallen (in het bijzonder wanneer U een contactformulier gebruikt) is Art. 6 (1) (f) van de GDPR.

U hebt op ieder moment het recht om U te verzetten tegen de verdere verwerking van gegevens onder Artikel 6 (1)(f) van de GDPR en die niet dienen voor direct marketing op basis van Uw individuele situatie.

In geval van direct marketing kan U zich op ieder moment en zonder opgave van redenen verzetten tegen de verdere verwerking van Uw persoonsgegevens.

(3) Ontvanger types

Ons gerechtvaardigd belang bij de verwerking van Uw persoonsgegevens is om met U contact te hebben binnen een geoorloofd tijdsbestek en te antwoorden op Uw vragen op een kostenefficiënte manier. Indien U ons Uw adres overmaakt, mogen wij dit gebruiken voor direct marketing per post. U kan Uw belangen in dataverwerking beschermen door ons op efficiënte wijze data over te maken (bv door het gebruik van een schuilnaam).

(4) Ontvanger types

Leverancier van hosting of diensten voor direct marketing

(5) Duur van de opslag

Uw gegevens zullen verwijderd worden indien het duidelijk blijkt uit de omstandigheden dat al Uw vragen of verzoeken volledig beantwoord of opgelost zijn.

Desalniettemin, indien een verkoopsovereenkomst werd gesloten, zullen de gegevens vereist door het handels- en fiscaal recht bij ons bewaard worden gedurende de wettelijke termijn hiervoor, wat algemeen neerkomt op 10 jaar. (cf. § 257 HGB, § 147 AO).

(6) Recht tot herroeping

U hebt het recht Uw goedkeuring tot het verwerken van Uw persoonsgegevens op elk moment in te trekken in overeenstemming met Uw toesteming.

§3 Web Analyse door middel van Google Analytics

(1) doel van de dataverwerking

Indien U toegestemd hebt, wordt Google Analytics op de website gebruikt, een webanalyse dienst van Google Ireland Limited ("Google"). Dit behelst de "Universal Analytics". Deze maakt het mogelijk om data toe te wijzen, sessies en gegevensverkeer over meerdere toestellen op hetzelfde account te monitoren over gepseudonymyseerde gebruiker IDs en daardoor gebruiksgedrag van een account op te volgen over diverse toestellen.

Google Analytics gebruikt "cookies", en dat zijn tekstelementen die op Uw computer geplaats worden, om de website toe te laten na te gaan hoe U gebruik maakt van hun website. De informatie die zo verzameld wordt door het cookie over het gebruik van de betreffende website wordt normaalgezien doorgestuurd naar een Google server in de VS en daar opgeslagen. Indien evenwel een IP adres verberger actief is op de website zal Google Uw IP adres enkel toewijzen aan een EU lidstaat of een ander land dat lid is van Agreement on the European Economic Area. We willen er U op wijzen dat op onze website de IP adres verberger actief is bij Google Analytics en dat er dus enkel op anonieme wijze IP adressen verzameld worden (IP maskering). Het IP adres dat door Uw zoekengine wordt doorgegeven in het kader van Google Analytics wordt dus niet in verband gebracht of gemengd met andere Google data. Voor meer info omtrent gebruiksrechten en gegevensbeveiliging raden wij U aan om volgende websites te bezoeken: https://www.google.com/analytics/terms/gb.html of https://policies.google.com/?hl=en.

Doelstellingen van de verwerking
Namens de webbeheerder zal Google de verzamelde informatie gebruiken om Uw gebruik van onze website te bestuderen, om rapporten op te maken over de algemene activiteit op onze website, en om de beheerder te voorzien van bijkomende diensten mbt de website en het internetgebruik.

Legal Basis
De wettelijke basis voor het gebruik van Google Analytics is Uw toestemming op basis van Art. 6 para. 1 lit. a GDPR.

Ontvangers of types Ontvanger
De ontvanger van de verzamelde gegevens is Google

Doorsturen naar derde landen
Persoonsgegevens zullen doorgestuurd worden naar de USA, onder het EU-US Privacy Shield op basis van het adequaatsheidsbesluit van de Europese Commissie U kan het betrokken certificaat hier Downloaden.

Duur van de gegevensopslag
De gegevens die ons doorgestuurd werden op basis van cookies, user-identifiers (e.g. User-IDs) of reclame identificatie worden automatisch verwijderd na 14 maand. Gegevens waarvan de opslaglimiet in de tijd bereikt is worden een keer per maand automatisch verwijderd.

Rechten van de betrokken personen
U kann op elk moment Uw toestemming om in de toekomst cookies op te slaan intrekken door Uw browserinstellingen dusdanig te wijzigen. Desalniettemin willen we er Uw aandacht op vestigen dat het zou kunnen dat U dan niet meer alle mogelijkheden van de website ten volle kann benutten.

U kan Google eveneens verhinderen om alle gegevens verzameld door de cookies en met betrekking op Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP adres) te verzamelen en te verwerken door de Browser Add-on te downloaden en te installeren. Opt-out cookies zullen de toekomstige verzameling van gegevens met betrekking Uw website bezoek dan voorkomen. Om te voorkomen dat Universal Analytics gegevens verzamelt over Uw verschillende toestellen moet U een Opt-out doen op de verschillende gebruikte toestellen. Indien U hierop klikt worden de opt-out cookies geactiveerd: Disable Google Analytics

(2) Wettelijke basis
De wettelijke basis voor het verwerken wordt vooropgesteld in Artikel 6 (1) (f) van de GDPR.

(3) Gerechtvaardigd belang
Ons gerechtvaardigd belang bestaat erin onze marketing doelstellingen te optimaliseren op basis van de statistische analyse van gebruikersgedrag. Uw IP adres zal tijdens dit proces geanonimiseerd worden zodat U als individu voor ons onbekend blijft. Dit garandeert Uw recht op gegevensbescherming.

(4) Recht op bezwaar
U kan weigeren om Uw cookies te gebruiken door de betreffende instellingen van Uw browser te wijzigen. In dat geval kan het dat U niet alle mogelijkheden van de website ten volle zal kunnen benutten. Indien U niet akkoord gaat met de opslag en het gebruik van de gegevens van Uw bezoek kan U doormiddel van een muisklik hiertegen bezwaar maken. In dat geval wordt een opt-out cookie opgeslagen in Uw browser en verzamelt google geen gegevens over de betrokken sessie.

Opgelet:

Indien U cookies verwijdert zullen de opt out cookies eveneens worden verwijderd en moeten zij bij een volgend bezoek aan de website opnieuw geactiveerd worden. 

§ 4 Google-advertenties

Wij maken gebruik van "Google Ads" op onze website, een dienst die wordt aangeboden door Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Ierland (hierna "Google" genoemd). Google Ads stelt ons in staat om de aandacht te vestigen op onze aantrekkelijke aanbiedingen met behulp van reclame media op externe websites. Hierdoor kunnen wij bepalen hoe succesvol individuele reclamemaatregelen zijn. Deze reclamemedia worden door Google via zogenaamde "AdServers" geleverd. Hiervoor gebruiken wij zogenaamde AdServer-cookies, waarmee bepaalde parameters voor het meten van succes kunnen worden gemeten, zoals de weergave van de advertenties of het aantal kliks door gebruikers. Als u via een Google-advertentie op onze website komt, slaat Google Ads een cookie op uw pc op. Deze cookies verliezen gewoonlijk hun geldigheid na 30 dagen. Ze zijn niet bedoeld om u persoonlijk te identificeren. De volgende informatie wordt meestal opgeslagen als analysewaarden voor deze cookie: unieke cookie-ID, aantal advertentie-impressies per plaatsing (frequentie), laatste indruk (relevant voor conversies na weergave), opt-out-informatie (markering dat de gebruiker niet langer wenst te worden aangesproken). Deze cookies stellen Google in staat uw webbrowser te herkennen. Als een gebruiker bepaalde pagina's van de website van een Ads-klant bezoekt en de op zijn computer opgeslagen cookie nog niet is verlopen, kunnen Google en de klant herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar die pagina is doorgestuurd. Aan elke Ads-klant wordt een andere cookie toegewezen. Cookies kunnen daarom niet over de websites van Ads klanten heen worden getraceerd. Wij verzamelen en verwerken zelf geen persoonsgegevens bij de voornoemde reclamemaatregelen. Wij ontvangen alleen statistische evaluaties van Google. Op basis van deze evaluaties kunnen wij zien welke van de gebruikte reclamemaatregelen bijzonder effectief zijn. Wij ontvangen geen verdere gegevens uit het gebruik van de reclamemiddelen; in het bijzonder kunnen wij op basis van deze informatie geen gebruikers identificeren. Door de gebruikte reclamemiddelen brengt uw browser automatisch een directe verbinding tot stand met de server van Google. Wij hebben geen invloed op de omvang en het verdere gebruik van de gegevens die Google verzamelt door het gebruik van Google Ads. Voor zover ons bekend, ontvangt Google de informatie dat u het betreffende deel van onze website heeft opgeroepen of op een advertentie van ons heeft geklikt. Indien u een gebruikersaccount bij Google heeft en geregistreerd bent, kan Google het bezoek aan uw gebruikersaccount toewijzen. Ook als u niet bij Google bent geregistreerd of niet bent ingelogd, bestaat de mogelijkheid dat Google uw IP-adres te weten komt en opslaat.

Wij gebruiken Google Ads voor marketing- en optimalisatiedoeleinden, met name om advertenties weer te geven die voor u relevant en interessant zijn, om rapporten over de campagneprestaties te verbeteren en om tot een eerlijke berekening van de advertentiekosten te komen. Dit is ook ons legitieme belang bij de verwerking van de bovenstaande gegevens door de derde aanbieder. De rechtsgrondslag is Art. 6 para. 1 p. 1 lit. f) GDPR.

U kunt de installatie van cookies voorkomen door bestaande cookies te verwijderen en de opslag van cookies te deactiveren in de instellingen van uw webbrowser. Wij wijzen u erop dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van onze website in hun volle omvang kunt gebruiken. Het is ook mogelijk om de opslag van cookies te voorkomen door uw webbrowser zo in te stellen dat cookies van het domein "www.googleadservices.com" worden geblokkeerd (https://www.google.de/settings/ads). Wij willen u erop wijzen dat deze instelling wordt verwijderd wanneer u uw cookies verwijdert. Bovendien kunt u op interesses gebaseerde advertenties uitschakelen via de link http://optout.aboutads.info. We willen u erop wijzen dat deze instelling ook wordt verwijderd wanneer u uw cookies verwijdert.

Informatie over de provider van derde partijen: Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Ierland

Voor meer informatie over het gebruik van gegevens door Google, over instel- en bezwaarmogelijkheden en over gegevensbescherming verwijzen wij u naar de volgende webpagina's van Google:

§5 Gebruik van Bing Ads

Op de Website maken wij gebruik van technologie van Bing Ads (ads.microsoft.com), welke wordt geleverd en beheerd door Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, VS ("Microsoft"). Microsoft plaatst een cookie op uw apparaat als u via een Microsoft Bing-advertentie op onze website terecht bent gekomen. Hierdoor kunnen Microsoft en wij herkennen dat iemand op een advertentie heeft geklikt, naar onze website is doorgestuurd en een vooraf bepaalde landingspagina ("conversiesite") heeft bereikt. Wij vernemen alleen het totale aantal gebruikers dat op een Bing-advertentie heeft geklikt en vervolgens naar de conversiesite is geleid. Microsoft verzamelt, verwerkt en gebruikt informatie via de cookie, waaruit gebruiksprofielen worden gemaakt met gebruikmaking van pseudoniemen. Deze gebruiksprofielen dienen om het gedrag van bezoekers te analyseren en worden gebruikt om advertenties weer te geven. Er worden geen persoonsgegevens over de identiteit van de gebruiker verwerkt.

Als u niet wilt dat informatie over uw gedrag door Microsoft wordt gebruikt zoals hierboven uiteengezet, kunt u het plaatsen van een cookie dat daarvoor nodig is weigeren - bijvoorbeeld door middel van een browserinstelling die het automatisch plaatsen van cookies over het algemeen uitschakelt. U kunt bovendien voorkomen dat door de cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website worden verzameld, alsmede dat deze gegevens door Microsoft worden verwerkt, door uw bezwaar kenbaar te maken via de volgende link https://choice.microsoft.com. Voor meer informatie over gegevensbescherming en de cookies die door Microsoft en Bing Ads worden gebruikt, kunt u terecht op de website van Microsoft via https://privacy.microsoft.com/nl-nl/privacystatement.

§ 6 Facebook Pixel

Wij gebruiken "Facebook Pixel" op onze website, een dienst van Facebook Inc, 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, VS (hierna "Facebook" genoemd). Facebook Pixel stelt Facebook in staat om onze advertenties op Facebook, zogenaamde "Facebook Ads", alleen weer te geven aan die Facebook-gebruikers die bezoekers van onze website zijn geweest, in het bijzonder diegenen die interesse hebben getoond in ons online-aanbod of in bepaalde onderwerpen of producten. Met Facebook Pixel kan worden nagegaan of een gebruiker na het aanklikken van onze Facebook Ads naar onze website werd doorverwezen. Facebook Pixel maakt onder andere gebruik van cookies, dat zijn kleine tekstbestanden die lokaal worden opgeslagen in de cache van uw webbrowser op uw eindapparaat. Als u met uw gebruikersaccount bij Facebook bent ingelogd, wordt het bezoek aan ons online-aanbod in uw gebruikersaccount genoteerd. De over u verzamelde gegevens zijn voor ons anoniem en bieden ons dus geen uitsluitsel over de identiteit van de gebruiker. Deze gegevens kunnen echter door Facebook aan uw gebruikersaccount aldaar worden gekoppeld. Wij hebben geen invloed op de omvang en het verdere gebruik van de door Facebook door het gebruik van Facebook Pixel verzamelde gegevens. Voor zover ons bekend, ontvangt Facebook de informatie dat u het betreffende deel van onze website hebt opgeroepen of op een advertentie van ons hebt geklikt. Indien u een gebruikersaccount bij Facebook hebt en geregistreerd bent, kan Facebook het bezoek aan uw gebruikersaccount toewijzen. Ook als u niet bij Facebook bent geregistreerd of niet bent ingelogd, bestaat de mogelijkheid dat Facebook uw IP-adres en eventueel andere identificatiegegevens leert kennen en opslaat.

Wij gebruiken Facebook Pixel voor marketing- en optimalisatiedoeleinden, met name om relevante en interessante advertenties voor u op Facebook te plaatsen en zo ons aanbod te verbeteren, het voor u als gebruiker interessanter te maken en vervelende advertenties te vermijden. De rechtsgrondslag is Art. 6 para. 1 p. 1 lit. a) GDPR (toestemming).

U kunt uw toestemming voor de bovengenoemde verzameling door Facebook Pixel en het gebruik van uw gegevens voor het weergeven van Facebook Ads op elk gewenst moment intrekken. U kunt instellingen maken met betrekking tot welke soorten advertenties aan u worden weergegeven binnen Facebook op de volgende Facebook-website: https://www.facebook.com/settings?tab=ads. Houd er rekening mee dat deze instelling wordt verwijderd wanneer u uw cookies verwijdert. Daarnaast kunt u cookies die worden gebruikt voor bereikmeting en advertentiedoeleinden ook deactiveren via de volgende webpagina's:

Let op: deze instelling wordt ook verwijderd wanneer u uw cookies verwijdert.

Informatie over de provider van derde partijen: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland.

Voor meer informatie over het privacybeleid van de externe provider, kunt u terecht op de volgende website van Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy. Voor informatie over Facebook Pixel, kunt u terecht op de volgende Facebook-website: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616

§ 7 Informatie over cookies

(1) Doelstelling van gegevensverwerking
Deze website gebruikt de cookies die noodzakelijk zijn vanuit technisch oogpunt. Dit zijn kleine tekstonderdeeltjes die voor een korte periode door of op Uw Internet browser worden opgeslagen op Uw computer en enkel dienen om de goede werking van de website te ondersteunen. Andere cookies worden op permanente basis op Uw computer opgeslagen en herkennen Uw browser bij een volgend bezoek om het gebruiksgemak van de website te bevorderen.

(2) Wettelijke basis
De wettelijke basis voor deze verwerking wordt gelegd door Artikel 6 (1) (f) van de GDPR.

(3) Gerechtvaardigd belang
Ons gerechtvaardigd belang is de goede werking en gebruiksvriendelijkheid van onze website. De gebruikersgegevens die verzameld worden door technisch noodzakelijke cookies en lange termijn cookies worden niet gebruikt om gebruikersprofielen samen te stellen om Uw belang te dienen op het vlak van gegevens bescherming.

(4) Duur van de opslag
De technisch noodzakelijke cookies worden normaalgesproken terug verwijderd wanneer U Uw browser afsluit. Permanente cookies worden opgeslagen voor een duur van een paar minuten tot een paar jaar.

(5) Recht tot herroeping
Indien U niet wenst dat deze cookies opgeslagen worden, gelieve dan het gebruik van cookies uit te schakelen in Uw webbrowser; Dit kan er evenwel toe leiden dat niet alle mogelijkheden van de website benut kunnen worden.

Uw toelating voor het gebruik van blijvende cookies kan U op ieder moment herroepen door de cookies te verwijderen en Uw browserinstellingen aan te passen.

§ 8 Social plugins

(1) Wij gebruiken social plugins van facebook.com, aangestuurd door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Deze plugins kunnen herkend worden aan het Facebook logo of de toevoeging van "Facebook social plugin”. Indien U klikt op de "Like" knop of een commentaar nalaat worden Uw overeenkomstige gegevens rechtstreeks door Uw browser naar Facebook gestuurd en daar opgeslagen. Details over het gebruik van van Uw persoonlijke gegevens door Facebook en Uw relevante rechten in dat verband kunnen gevonden worden in hun privacy beleid: Facebook.Indien U niet will dat Facebook gegevens over U verzamelt via onze website dan moet U uitloggen uit facebook vooraleer U onze website bezoekt. U kann het opslaan van Facebook plugins in zijn algemeenheid voorkomen, bij voorbeeld door het gebruik van de „Facebook blocker“ (Facebook).

 (2) In verband met Twitter en de Re-Tweet functies, maken wij gebruik van “social plugins” van twitter.com, aangestuurd door Twitter Inc. 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA. Plugins worden aangeduid door het Twitter logo zoals de blauwe "Twitter vogel". Indien U Re-Tweet functies gebruikt, zullen de door U bezochte pagina’s zichtbaar zijn voor derde partijen en verbonden wrden aan Uw Twitter account. Voor details over het gebruik van Uw data door Twitter, evenals Uw rechten en instellingsmogelijkheden ten einde Uw gegevensbescherming te vrijwaren verwijzen wij U naar het gegevensbeschermingsbeleid van Twitter. Indien U niet opgezet bent met het feit dat twitter de verzamelde gegevens direct verbindt aan Uw Twitter account dient U uit te loggen uit Twitter vooraleer U onze website bezoekt.. U kann de opslag van Twitter plugins in zijn algemeenheid ook voorkomen door add-ons voor Uw browser toe te passen, zoals bij voorbeeld de script blocker (NoScript).

(3) Wij hebben video’s van YouTube gebruikt op onze website in doorgedreven privacy modus. De video afspelen zou aanleiding kunnen geven tot het verwerken van Uw gegevens. Voor meer informatie over gegevensbescherming op YouTube, raden wij U aan om  http://www.youtube.com/t/privacy_at_youtube te bezoeken

§ 9 Newsletter

Indien U graag de informatie uit onze nieuwsbrief zou willen ontvangen die wij op onze website aanbieden hebben wij uiteraard Uw emailadres nodig, en bijkomende informatie die ons ervan verzekert dat U echt wel de eigenaar van het opgegeven emailadres bent en erin toestemt deze nieuwsbrief te ontvangen. Er worden verder geen gegevens verzameld, tenzij op vrijwillige basis. Wij gebruiken deze gegevens enkel voor het vooropgestelde doel te weten het afleveren van de gevraagde informatie, en spelen deze info niet door aan derde partijen.

Het verwerken van de gegevens die werden ingevoerd in de registratie van de nieuwsbrief gebeurt enkel op basis van Uw toestemming. (Art. 6 (1) lit. GDPR). De gegeven toestemming voor de opslag van de gegevens en het emailadres en hun gebruik voor het verzenden van de nieuwsbrief kan op ieder moment herroepen worden, bij voorbeeld door de "unsubscribe" link onder aan de nieuwsbrief aan te klikken. De wettelijke basis voor de reeds uitgevoerde gegevensverwerkingen blijft hierdoor evenwel onaangetast.

De gegevens neergelegd ten behoeve van het verkrijgen van de nieuwsbrief zullen bij ons bewaard worden vanaf de registratie tot het moment van uitschrijven, en zullen na het uitschrijven verwijderd worden. Gegevens die bij ons opgeslagen werden voor andere doeleinden (zoals het email adres in de leden sectie) blijven geldig.

§ 10 Monotype Web Lettertypes

Deze website maakt gebruik van zogenaamde web lettertypes, aangeleverd door Monotype, voor een gelijkmatige afbeelding van lettertypes. Uw browser zal het vereiste lettertype downloaden in het browsergeheugen wanneer U de website opent om de teksten en lettertypes correct weer te geven.

Om deze taak uit te voeren zal Uw browser zich verbinden met de Monotype server. Zij zullen aan Monotype laten weten dat onze website door Uw IP adres werd bezocht. Het gebruik van Monotype web lettertypes is in het belang van een steekhoudende en aantrekkelijke presentatie van onze online diensten. Het gaat hier dan ook over een gewettigd belang binnen het toepassingsgebied van Art. 6 para. 1 lit. f GDPR.

Indien Uw browser geen web lettertypes ondersteunt zal een standaard lettertype in de plaats worden gebruikt door Uw computer.

Voor meer info betreffende Monotype Web Fonts, gelieve het Privacy beleid van Monotype te raadplegen op: https://www.monotype.com/legal/privacy-policy/

§ 11 Google Web Fonts

Deze website maakt gebruik van zogenaamde web lettertypes, aangeleverd door Google, voor een gelijkmatige afbeelding van lettertypes. Uw browser zal het vereiste lettertype downloaden in het browsergeheugen wanneer U de website opent om de teksten en lettertypes correct weer te geven.

Om deze taak uit te voeren zal Uw browser zich verbinden met de Google server. Zij zullen aan Monotype laten weten dat onze website door Uw IP adres werd bezocht. Het gebruik van Google web lettertypes is in het belang van een steekhoudende en aantrekkelijke presentatie van onze online diensten. Het gaat hier dan ook over een gewettigd belang binnen het toepassingsgebied van Art. 6 para. 1 lit. f GDPR.

Indien Uw browser geen web lettertypes ondersteunt zal een standaard lettertype in de plaats worden gebruikt door Uw computer.

Meer informatie over Google Web Fonts kan gevonden worden op https://developers.google.com/fonts/faq en in Google's Privacy beleid op https://www.google.com/policies/privacy/.

§ 12 Rechten van het Onderwerp van de Gegevens

Indien Uw persoonlijke gegevens verwerkt worden bent U het Onderwerp van de Gegevens in GDPR terminologie, en beschikt U over de volgende rechten in Uw relatie tot de verwerker:

 1. Toegangsrecht voor het Onderwerp van de Gegevens
  U mag aan de verwerker vragen om te bevestigen of Uw persoonsgegevens worden verwerkt.
  In geval van verwerking mag U de verwerker om de volgende info verzoeken:
  (1) de doelstellingen van de verwerking van Uw persoonsgegevens.
  (2) de betreffende categorieën van persoonsgegevens;
  (3) de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie Uw persoonsgegevens geopenbaard werden of zullen worden.
  (4) de voorziene duurtijd gedurende dewelke Uw gegevens zullen bewaard worden , of, indien dit niet mogelijk is, de criteria welke gebruikt worden om die duurtijd te bepalen.
  (5) het recht om van de verwerker te eisen om persoonlijke gegevens te corrigeren of te wissen, het verwerken van persoonsgegevens van het Onderwerp van de Gegevens te beperken dan wel te verhinderen;
  (6) het recht om een klacht neer te leggen bij een controleorgaan
  (7) het recht om toegang te krijgen tot alle beschikbare informatie over het Onderwerp van de Gegevens indien deze persoonsgegevens niet afkomstig zouden zijn van het Onderwerp zelf;
  (8) het bestaan van geautomatiseerde beslissingen, met inbegrip van profiling in de zin van art. 22 (1) en (4) van de GDPR en – ten minste in deze gevallen – relevante informatie over de processen die ermee gepaard gaan evenals betreffende de gevolgen en beoogde doelstellingen van die verwerking.
  Als Onderwerp van de gegevens hebt U het recht om geïnformeerd te worden of de verzamelde gegevens over U worden doorgegeven aan een derde land dan wel een internationale organisatie. In dit kader mag U vragen geïnformeerd te worden over de beschermende maatregelen die genomen werden mbt Artikel 46 GDPR aangaande het doorgeven van deze informatie.
 2. Recht op Verbetering
  U hebt het recht om informatie betreffende Uzelf te laten verbeteren dan wel vervolledigen door de verwerker ervan indien de gegevens die op U betrekking hebben foutief dan wel onvolledig zijn. De gegevensverwerker dient hiertoe onverwijld over te gaan.
 3. Recht op de beperking van de verwerking
  U hebt het recht om van de verwerker van de gegevens een beperking op de verwerking van Uw gegevens te bekomen in één van de volgende gevallen:
  (1) indien U de correctheid van Uw persoonlijke gegevens betwist voor een periode die toelaat aan de verwerker om de juistheid ervan na te gaan;
  (2) wanneer de verwerking illegaal is en U het wissen van de gegevens weigert maar in de plaats de verwerking ervan wenst te beperken.
  (3) de verwerker U gegevens niet langer nodig heeft voor de verwerking maar U ze nodig hebt om Uw wettelijke rechten aan te tonen, uit te oefenen of te verdedigen.
  (4) indien u een bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking in het kader van Art. 21 (1) GDPR en het nog werd vastgesteld of het rechtmatig belang van de verwerker opweegt tegen de door U aangehaalde gronden.
  Indien het verwerken van Uw persoonsgegevens werd beperkt, mogen deze gegevens met uitzondering van opslag, enkel verwerkt worden met Uw toestemming oft en einde wettelijke rechten aan te tonen, uit te oefenen of te verdedigen dan wel om de rechten van een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon te beschermen of voor redenen van algemeen belang van de EU dan wel een van haar lidstaten.

  Indien de beperking van de verwerking beperkt werd in overeenstemming met de voorgaande voorwaarden zal U er door de verwerker van op de hoogte gebracht worden vooraleer de beperking van de verwerking wordt opgeheven.
 4. Recht op schrapping
  a) Verplichtingen mbt Schrapping
  U hebt het recht om van de gegevensverwerker schrapping te verkrijgen en deze is verplicht om die schrapping onverwijld door te voeren indien aan één van volgende voorwaarden vervuld is:
  (1) de persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doelstellingen waarvoor ze eertijds werden verzameld of reeds verwerkt
  (2) U trekt Uw toestemming in waarop de verwerking initieel gebaseerd was in overeenstemming met punt (a) van Article 6 (1), of punt (a) van Article 9 (2) GDPR en waar er geen andere wettelijke basis meer is voor de verwerking;
  (3) U hebt een bezwaar opgeworpen tegen de verwerking in overeenstemming met Artikel 21 (1) van de GDPR, en er zijn geen andere gerechtvaardigde redenen meer voor de verwerking of U werpt een bezwaar op tegen de verwerking in overeenstemming met Artikel 21 (2) van de GDPR;
  (4) Uw persoonsgegevens werden wederrechterlijk verwerkt
  (5) Uw persoonsgegevens dienen verwijderd te worden om in overeenstemming te zijn met een wettelijke bepaling waaraan de verwerker gehouden is zich te onderwerpen in de EU of een van de lidstaten.
  (6) Uw persoonsgegevens werden verzameld in het kader van het aanbod information society services waarnaar verwezen wordt in Artikel 8 (1);

b) Verplichting om andere verwerkers op de hoogte te brengen (derde partijen)

Indien de verwerker Uw persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en verplicht is deze te wissen overeenkomstig Artikel 17 (1) van de GDPR, dient deze alle redelijke stappen te zetten binnen de huidige technologische context en de uitvoeringskost met inbegrip van technologische maatregelen, om andere verwerkers die aan de slag gaan met Uw persoonsgegevens op de hoogte te brengen, dat U, in Uw hoedanigheid van betrokken persoon, om de schrapping van alle links naar of kopieën van Uw persoonsgegevens hebt verzocht.;

c) Uitzonderingen
Het recht op schrapping is niet in die mate van toepassing dat handelingen vereist zijn:
(1) om het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie uit te oefenen.
(2) voor het vervullen van een wettelijke verplichting dei de verwerking van deze persoonsgegevens vereist volgens de wetgeving van de EU of een Lidstaat en waaraan de verwerker onderworpen is, dan wel voor het uitvoeren van een opdracht van algemeen nut of een opdracht als publieke waakhond die aan de verwerker werd toevertrouwd.
(3) voor redenen van algemeen belang in de sector van de volksgezondheid in overeenstemming met de punten (h) en (i) van Artikel 9 (2) en ook van Artikel 9 (3) van de GDPR;
(4) voor opslagdoeleinden in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek, of voor statistische doeleinden in overeenstemming met Artikel 89 (1), voor zover het recht waarnaar verwezen wordt in paragraaf 1 het bereiken van die doelstelling onmogelijk zou maken of zou vervalsen.; of
(5) voor het aantonen, uitoefenen of verdedigen van wettelijk gerechtvaardigde belangen.

 1. Kennisgevingsverplichting
  Indien U gebruikt gemaakt hebt van Uw recht om Uw persoonsgegevens te verbeteren te verwijderen, of het verwerken ervan te beperken is de verwerker verplicht om alle derde ontvangers die toegang gekregen hebben tot Uw persoonsgegevens op de hoogte te brengen van deze verbetering, schrapping, of het verzoek tot beperking van de verwerking ervan. tenzij kan aangetoond worden dat dit onmogelijk is of een onredelijke inspanning zou vergen. U hebt het recht om er door de verwerker van op te hoogte gebracht te worden wie die andere ontvangers zijn.
 2. Recht op dataoverdracht
  U hebt het recht om de persoonsgegevens te ontvangen die op jou betrekking hebben en die je aan de verwerker overgemaakt hebt, in een gestructureerd, gangbaar en machine-leesbaar formaat. Daarnaast hebt U het recht om die gegevens over te maken aan een andere verwerker zonder daarbij gehinderd te worden door de verwerker aan wie U deze gegevens initieel had overgemaakt, wanneer.
  (1) de verwerking haar oorsprong vindt in een toestemming gebaseerd op punt (a) van Artikel 6 (1) of punt (a) van Artikel 9 (2) of op een overeenkomst in lijn met punt (b) van Artikel 6 (1); en
  (2) de verwerking geautomatiseerd gebeurt

Wanneer U dit recht uitoefent hebt U ook het recht Uw persoonsgegevens dadelijk te laten doorgeven van één verwerker naar een andere voor zover dit technisch mogelijk is. Dit mag evenwel de rechten en vrijheden van andere mensen niet schaden. Het recht op dataoverdracht is niet van toepassing op het verwerken van persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van taken van algemeen belang of in opdrachten van de officiele waakhond die gegeven waren aan de dataverwerker.

 1. Recht tot bezwaar
  Op basis van redenen die voortkomen uit Uw individuele situatie kan U op ieder moment bezwaar aantekenen tegen de verwerking van Uw persoonsgegevens die wordt uitgevoerd op basis van punt (e) of (f) van Artikel 6 (1); Dit is eveneens van toepassing op profiling gebaseerd op deze regelgeving. De verwerker zal in dat geval niet langer de verwerking van Uw persoonsgegevens verderzetten tenzij de verwerker kan bewijzen dat er verplichtende en gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking die zwaarder wegen dan Uw belangen, rechten en vrijheden, of indien de verwerking dient om gerechtvaardigde belangen aan te tonen, uit te oefenen of te verdedigen.
  Daar waar Uw persoonsgegevens verwerkt worden voor marketingdoeleinden hebt U op ieder moment het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik en de verwerking van Uw persoonsgegevens voor deze doeleinden. Dit is ook van toepassing op profiling voor zover in verband met direct marketing.
  Indien U bezwaar maakt in verband met doeleinden gelinkt aan direct marketing mogen Uw persoonsgegevens niet verder gebruikt worden voor deze doeleinden.
  In het kader van het gebruik voor doeleinden van information society services, en niettegenstaande de Directive 2002/58/EC, hebt U het recht om Uw recht op Bezwaar uit e oefenen in geautomatiseerde weg door het gebruik van technische specificaties..
 2. Recht op intrekking van de verklaring van toestemming onder de wet op de bescherming van de persoonsgegevens
  U hebt het recht om Uw verklaring tot toestemming onder de wet op de bescherming van de persoonsgegevens op ieder moment weer in te trekken. Deze intrekking tast evenwel op geen enkele wijze de wettelijke grond aan voor de verwerking van de persoonsgegevens die gebeurden vooraleer de toestemming ingetrokken werd.

9. Geautomatiseerde individuele besluitvorming, inclusief profiling
U hebt het recht om niet te worden onderworpen aan een beslissing die uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking, inclusief profiling, die rechtsgevolgen voor u heeft of die u op een vergelijkbare manier aanzienlijk schaadt. Dit is niet van toepassing als het besluit:

(1) noodzakelijk is voor het aangaan of uitvoeren van een contract tussen u en een verwerkingsverantwoordelijke;

(2) is toegestaan door het Unierecht of het recht van de lidstaat waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen en waarin ook passende maatregelen worden vastgesteld om uw rechten en vrijheden en legitieme belangen te beschermen; of

(3) is gebaseerd op uw uitdrukkelijke toestemming.

Deze besluiten mogen echter niet gebaseerd zijn op bijzondere categorieën persoonsgegevens overeenkomstig artikel 9, lid 1, tenzij artikel 9, lid 2, onder a) of g), van toepassing is en passende maatregelen zijn genomen om de rechten en vrijheden en uw legitieme belangen te beschermen. Met betrekking tot de in de leden 1 en 3 bedoelde gevallen moet de voor de verwerking verantwoordelijke passende maatregelen nemen om de rechten en vrijheden en uw legitieme belangen te beschermen, ten minste het recht om menselijke tussenkomst van de voor de verwerking verantwoordelijke te verkrijgen, zijn of haar eigen standpunt kenbaar te maken en de beslissing te betwisten.

 1. Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit
  Onverminderd enig ander administratief of gerechtelijk rechtsmiddel, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van uw gewone verblijfplaats, werkplek of plaats van de vermeende inbreuk als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met deze verordening.De toezichthoudende autoriteit waarmee de klacht is ingediend, moet de klager informeren over de voortgang en de uitkomst van de klacht, inclusief de mogelijkheid van een rechtsmiddel overeenkomstig artikel 78.

Functionaris voor gegevensbescherming
uhlsport GmbH
c/o René Rautenberg
Klingenbachstr. 3
72336 Balingen
Tel: +49 7433 268 - 0
datenschutz@uhlsport.de

Cadeaubon- en reclamesysteem van VCHFY GmbH

Op basis van art. 6 par. 1 al. b van de AVG maken wij voor het uitvoeren van een opdracht of het voldoen aan precontractuele maatregelen voor de verkoop van onze producten gebruik van het cadeaubon- en reclamesysteem van de firma VCHFY GmbH, Tornquiststraße 51, 20259 Hamburg, Duitsland.

Bij het bezoeken van dit programma wordt in het kader van een opdrachtverwerking persoonsgegevens (IP-adres, bestelnummer en artikel- en bestelwaarden) voor de opdrachtverwerking doorgestuurd naar VCHFY. Het cadeaubon- en reclamesysteem maakt hiervoor gebruik van cookies. Deze zijn nodig voor het nakomen van de overeenkomst of voor precontractuele maatregelen en zijn eveneens op basis van art. 6 par. 1 al. b van de AVG.

Details over de omgang met gebruikersgegevens zijn te vinden in de privacyverklaring van VCHFY GmbH op: vchfy - De eigen dynamische cadeaubonpagina voor online shops.

Deactivate Google Analytics