Dealer-login

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor (AV) voor bestellingen geplaatst via www.uhlsport.com

Hierna willen wij U de Algemene Voorwaarden voorleggen die wij gebruiken als basis voor de diensten verleend door www.uhlsport.com. De Webwinkel www.uhlsport.com biedt "uhlsport merchandise" te koop aan. Op www.uhlsport.com bieden wij U gepersonaliseerde verkoop en diensten op maat volgens Uw wensen en noden.

uhlsport GmbH

Klingenbachstraße 3
72336 Balingen
Duitsland

Tel: +49 (0) 7433 268-0
Fax: +49 (0) 7433 268-194
Email: info@uhlsport.com

Management:
Dirk Hendrik Lehner, Martin Goppelt

Ingeschreven bij de plaatselijke rechtbank van Stuttgart
HRB 410 196
BTW ID No.: DE 144 851 459

Verantwoordelijke voor de eigen inhoudelijke bepalingen bij uhlsport GmbH in overeenstemming met § 55 RStV: Christian Fenske

Hotline klantendienst: +49 (0) 7433 268-165
Email customercare@uhlsport.de

1. Verkoopsovereenkomst en levering van de goederen

1.1 Verkoopsovereenkomsten afgesloten via www.uhlsport.com worden afgesloten in het engels, duits, frans, spaans en nederlands. Wanneer U een aankoop doet is Uw wederpartij de uhlsport GmbH, Klingenbachstraße 3, 72336 Balingen-Engstlatt. Een bestelling over www.uhlsport.com kan op afleveradressen wereldwijd geleverd worden. uhlsport GmbH behoudt zich het recht voor om individuele bestellingen zonder opgaaf van redenen niet in het buitenland (buiten Duitsland) te leveren.

1.2 Door te klikken op "voltooi betaling" plaatst U een bindende bestelling voor de items in Uw winkelwagentje. Wij zullen de goede ontvangst van Uw bestelling onmiddellijk, per email, bevestigen. Een bindende verkoopsovereenkomst is afgesloten op het moment van de ontvangst van de orderbevestiging. Gelieve er nota van te nehmen dat in geval van voorafbetaling de levering van de bestelde goederen zal gebeuren vanaf het moment dat wij het volledige bedrag ontvangen hebben van de aankoop van alle goederen en de verzendingskosten. Daarom vragen wij U om het volledige aankoopbedrag te willen overmaken dadelijk na ontvangst van de bevestigingsmail, maar ten laatste binnen de 7 dagen daarna.

1.3 Gelieve op te merken dat wij er uitzonderlijk niet toe verplicht zijn om de bestelde goederen uit te leveren in geval wij de betrokken goederen wel correct besteld hadden, maar wij van onze kant niet correct of op tijd beleverd werden. (congruente dekkingstransactie). Een verdere voorwaarde is dat wij niet verantwoordelijk zijn voor het gebrek aan beschikbaarheid van de betrokken goederen en dat wij U zonder vertraging op de hoogte gebracht hebben van deze omstandigheden. Daarenboven mogen wij niet de verantwoordelijkheid genomen hebben voor het risico van de inkoop van de bestelde goederen. In voorkomend geval zullen wij onmiddellijk overgaan tot de terugbetaling van reeds uitgevoerde betalingen.

1.4 Wij nehmen het risico voor het moeten inkopen van bestelde goederen niet (inkooprisico). Dit geldt ook voor bestellingen van goederen die enkel beschreven worden volgens hun kenmerken en type (generieke goederen). Wij zijn enkel gehouden te leveren uit onze bestaande voorraad van goederen. Wij leveren bestellingen binnen Duitsland. Indien werkdagen beschreven zijn begrijpen wij hieronder alle dagen van maandag tot en met Vrijdag met uitzondering van de Duitse wettelijke feestdagen.

1.5 U zal op de hoogte gebracht worden van de levertijd van ieder product op de respectievelijke productdetailpagina evenals voorafgaand aan het plaatsen van Uw bestelling.

2. Prijzen, verzendkosten en expresleveringen.

2.1 De prijzen zoals aangeven in de offerte op het moment van Uw bestelling zullen van toepassing zijn. Deze prijzen zijn eindprijzen en zijn met inbegrip van de toepasselijke wettelijke belasting op toegevoegde waarde (BTW). De goederen blijven onze eigendom tot op het moment dat de volledige aankoopprijs betaald werd.

2.2 Wij nehmen de verzendingskosten in Duitsland ten laste vanaf een totaalbestellingswaarde van 99 euro, met uitzondering van kosten voor express verzending. Leveringen buiten Duistand vallen niet onder deze regeling.

2.3 Wij bieden de mogelijkheid van Express verzending voor bepaalde bestellingen. Of dit aanbod van toepassing is op de door U bestelde goederen, en tegen welke prijs, zal getoond worden gedurende het check out proces. In geval express verzending mogelijk is zullen deze goederen ten laatste binnen de twee werkdagen geleverd worden indien het een levering binnen Duitsland betreft. Een levering buiten Duitsland kann langer duren.

2.4 Een bestelling op www.uhlsport.com kan op afleveradressen wereldwijd geleverd worden. uhlsport GmbH behoudt zich het recht voor, individuele bestellingen zonder opgaaf van redenen niet in het buitenland (buiten Duitsland) te leveren.

2.5 Bij bestellingen uit niet-EU-landen kunnen extra kosten voor invoer, zoals douanekosten en invoerrechten van toepassing zijn op uw bestelling. De ontvanger/klant is verantwoordelijk voor de afhandeling van alle kosten rechtstreeks met de lokale autoriteiten, wij zullen geen invoerrechten of douanekosten innen bij het afrekenen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de importerende autoriteit van uw land.

3. Betaling

3.1 Ons standaardaanbod in betalingsmethodes betreft voorafbetaling, credit card, SEPA direct debit, giropay, Sofort, paydirekt, factuur en Paypal. Voor iedere bestelling behouden wij ons het recht voor om bepaalde betalingsmethodes niet aan te bieden en door te verwijzen naar andere betalingsmethodes. Gelieve te noteren dat dat wij enkel betalingen aanvaarden van rekeningen binnen de Europese Unie (EU). Alle kosten met betrekking tot het overmaken van geld vallen ten Uwen laste.

3.2 De aankoopprijs is onmiddellijk verschuldigd indien de aankoop niet van een klantenrekening gebeurt.

3.3 In geval van aankoop over een klantenrekening, zal U op de hoogte gebracht worden van vervaldag van het aankoopbedrag van Uw bestelling op de overzichtspagina net voor het definitief sluiten van de aankoopsovereenkomst.

3.4 U stemt erin toe om facturen en kredietnota’s enkel in electronisch formaat te ontvangen.

4. Promobonnen en hun benutting.

4.1 Promobonnen zijn bonnen die niet aangekocht kunnen worden, maar uitgegeven werden door Uhlsport tijdens advertentiecampagnes en deze zijn slechts geldig gedurende een beperkte tijdsspanne.

4.2 Promobonnen kunnen enkele benut worden in combinatie met een aankoop, en dit enkel gedurende de geldigheidsperiode. Wij vragen U om de algemene voorwaarden van Uw promobon goed na te lezen vooraleer deze te gebruiken omdat sommige producten kunnen uitgesloten zijn van het toepassingsgebied en omdat een minimale orderwaarde van toepassing kan zijn. Promobonnen kunnen niet gebruikt worden voor de aankoop van cadeaubonnen.

4.3 De waarde van de aangekochte goederen moet minimaal gelijk zijn aan of groter zijn dan de waarde van de gebruikte promobon. Er zal geen terugbetaling of restcredit zijn voor restwaarden van onderbenutte promobonnen. Indien de waarde van de promobon lager uitvalt dan de waarde van de goederen kann het verschil betaald worden door middel van eenderwelke aanvaardde betalingsmethode. De waarde van de promobonnen zal in geval uitbetaald worden in cash, en zal in geen geval aanleiding geven tot intresten. Promobonnen zullen in geen geval uitbetaald worden indien U één of meerdere goederen die U bestelde zal terugsturen.

4.4 Promobonnen kunnen enkel benut worden vooralerrd U het bestelproces hebt afgerond. Het is niet mogelijk om ze retroactief te benutten. Promobonnen kunnen niet overgemaakt worden aan derde partijen. Tenzij anders expliciet overeengekomen is het niet mogelijk om verschillende promobonnen te combineren.

4.5 Indien U goederen wenst terug te sturen die werden aangekocht moddels de benutting van promobonnen en daardoor de totale aankoopwaarde zakt onder de ondergrens of lager wordt dan het gelijke bedrag in aankoop, dan zullen wij de terugbetaling in proportie beperken.

5. Cadeaubonnen en hun benutting

5.1 Cadeaubonnen zijn bonnen die gekocht kunnen worden op de www.uhlsport.com website. Zij kunnen enkel benut worden middels de aankoop van Uhlsport producten, niet voor de aankoop van bijkomende bonnen. Indien de waarde van de cadeaubon onvoldoende is om de aankoop van het door U gewenste product te dekken, dient de resterende waarde betaald te worden door één van de andere aanvaardde betalingsmethodes.

5.2 Cadeaubonnen of hun restwaarde kunnen enkel benut worden indien U dit aangeeft voor het voltooien van Uw bestelling. De waarde van cadeaubonnen kann nooit omgezet wirden in cash, en zal nooit aanleiding geven tot intresten. Ga naar "My Account" op www.uhlsport.com indien U een cadeaubon wenst te benutten, om ze toe te voegen aan Uw klantenrekening of om Uw restwaarde na te gaan.

6. Wettelijk recht op annulatie mbt de aankoop van uhlsport producten

Weliswaar onderhevig aan de bepalingen die hieronder worden uiteengezet (en die enkele belangrijke uitzonderingen inhouden), beschikt u, wanneer U een aankoop doet op www.uhlsport.com, over een wettelijk recht tot annulatie. Het eerste wat U daarover moet weten is dat indien U beslist een item terug te sturen, U gebruik kann maken van het terugzendlabel, dat afgeprint kann worden vanaf U klantenaccount pagina. Iniden U niet beschikt over een printer, problemen heeft met het downloaden van U terugzendlabel of een nieuw terugzendlabel nodig hebt, dan kann U beroep doen op onze Klantendienst waarvan de contactgegevens hieronder weergegeven zijn. Wees zo vriendelijk, ten einde nodeloze kosten te vermijden, om steeds het terugzendlabel te gebruiken indien U goederen terugstuurt.

Informatie betreffende U wettelijke recht op annulatie.

U hebt het recht om Uw contract met ons te annuleren binnen de 14 dagen zonder daarvoor een reden te moeten opgeven. De annulatieperiode verloopt 14 dagen na de dag waarop U of een derde partij (andere dan de transporteur) en door U aangegeven, in bezit komt van het laatste onderdeel van Uw bestelling.

Om Uw wettelijk annulatierecht uit te oefenen dient U ons te informeren door ons op één van de onderstaande manieren te contacteren:

Per post uhlsport GmbH, Klingenbachstraße 3, 72336 Balingen,

Per telefoon of fax:
telefoon: +49 (0) 7433 268-165, telefax: +49 (0) 7433 268-194,

Per e-mail: customercare@uhlsport.de (bv. Een brief per post, fax of e-mail).

Door het gebruik van het bijgaand annulatieformulier dat U mag maar niet moet gebruiken.

Om de annulatiedeadline niet te missen moet U Uw bericht inzake Uw wens tot uitoefening van Uw annulatierecht versturen voor het verloop van de annulatieperiode.

Wat gebeurt er nadat U ons hebt laten weten dat U Uw bestelling wenst te annuleren?

Indien U Uw wenst gebruik te maken van Uw wettelijk recht om de aankoop te annuleren, zullen wij U alle ontvangen betalingen terugstorten die hierop betrekking hebben, ook de verzendingskosten (tenzij U opteerde voor een andere dan de goedkoopste standaard verzending die wij aanbieden gekozen hebt). Wij zullen terugbetalen zonder onnodige vertraging, en niet later dan 14 dagen na de dag waarop wij bericht kregen dat U aangegeven hebt te willen annuleren. Wij zullen U terugbetalen op dezelfde manier waarop U ons betaald hebt, tenzij U expliciet akkoord gegaan bent met een andere betaalwijze. Iniden U betaalde via Paypal/credit card, zal onze terugbetaling gebeuren via Uw Paypal/credit card rekening. Indien U betaalde via een cadeaubon, zullen wij U terugbetalen op Uw cadeaubonrekening. Wij kunnen de terugbetaling uitstellen tot het moment dat wij de door U geannuleerde goederen terug ontvangen hebben of tot het moment waarop U ons bewijs verschafte dat U de goederen terugstuurde, naargelang wat ons het snelste bereikt. U dient ons de goederen terug te bezorgen zonder onnodige vertraging, en in geen geval later dan 14 dagen na de dag waarop U aangegeven hebt te willen annuleren. Wij zullen de kosten dragen van het terugsturen van de aan U geleverde goederen indien U het terugzendlabel gebruikt dat wij U bezorgd hebben. Anders zal U verzocht worden om zelf de verzendingskosten te betalen. U bent alleen verplicht om de kosten van een waardevermindering van de goederen te dragen indien deze waardevermindering terug te brengen is tot onoordeelkundig gebruik van Uw kant van de teruggestuurde goederen, na analyse door ons van hun toestand, staat en eigenschappen.

Annulatieformulier

(Indien U de verkoopsovereenkomst wenst te annuleren, gelieve dit formulier in te vullen en aan ons terug te bezorgen)

Aan uhlsport GmbH, Klingenbachstraße 3, 72336 Balingen, telephone: +49 (0) 7433 268-0, Telefax: +49 (0) 7433 268-194, Email: customercare@uhlsport.de
Ik/wij (*) wens hierbij de verkoopsovereenkomst op te zeggen waartoe ik mij/wij ons (*) verbonden had(den) voor de aankoop van het volgende item/ de volgende goederen (*):

— besteld op (*)/ontvangen op (*)
— naam van de klant(en)
— addres van de klant(en)
— handtekening van de klant(en) (enkel indien dit formulier op papier teruggestuurd wordt)

— datum
(*) Schrappen wat niet past

Opgelet: Het recht om op te zeggen vervalt vroegtijdig voor verkoopsovereenkomsten van verzegelde goederen die niet in aanmerking komen voor herverkoop om wille van sanitaire, hygienische redenen oft er bescherming van de gezondheid, indien het zegel verbroken is na levering.

Zijn uitegsloten van annulatie of omruiling

Individueel bedrukte of op een andere manier gepersonaliseerde goederen zijn uitgesloten van annulatie of omruiling.

De terugzending binnen Duitsland is kostenloos. In geval van terugzending vanuit andere landen dan Duitsland valt de kost van de verzending ten laste van de verzender.

EInde van het annulatiebeleid

7. Terugbetalingen

Iedere terugbetaling zal automatisch gebeuren naar de rekening die door U gebruikt wird voor de betaling.In geval van betaling op basis van een factuur of bij voorafbetaling zal de terugbetaling gebeuren naar het rekening nummer waarvan betaald werd. Indien U betaalde via Paypal of credit card, zal te terugbetaling gebeuren naar de betrokken Paypal of credit card rekening. Indien U een cadeaubon gebruikte voor Uw aankoop zal het betreffende bedrag gecrediteerd worden naar de overeenkomstige cadeaubonreferentie.

8. Klantendienst

Indien U vragen hebt, kann U zich wenden tot customercare@uhlsport.de of kann U bellen naar +49 7433 268 - 165.

9. Wettelijke aansprakelijkheid voor defecten en bijkomende informatie

9.1 De wettelijke bepalingen inzake aansprakelijkheid voor defecten zijn van toepassing.

9.2 Gebruik maken van de diensten aangeboden op www.uhlsport.com is enkel mogelijk voor mensen die minstens 18 jaar oud zijn.

9.3 Iedere klant heeft slechts het recht om één klantenaccount te hebben op het zelfde moment bij Uhlsport. Wij behouden ons het recht voor om overtollige klantenaccounts van dezelfde persoon eenzijdig te schrappen.

9.4 U kan de Algemene Verkoopsvoorwaarden raadplegen op www.uhlsport.com. daarenboven kann U dit document afprinten of opslaan via de gebruikele werkwijze van Uw internetprogramma (=browser: en dan meestal "File" -> "Save as").

9.5 U kan bijkomend de Algemene Verkoopsvoorwaarden archiveren, net als de details van Uw bestellingen, U kan bijkomend de Algemene Verkoopsvoorwaarden en de details van Uw bestelling opslaan als archief ofwel gewoon door deze te downloaden net als de ordergegevens samengevat op de laatste pagina van Uw bestelling, op de online webwinkel door gebruik te maken van de betreffende functies van Uw browser ofwel door te wachten op de automatische orderbevestiging die wij gelijktijdig zullen versturen naar het emailadres dat U opgegeven hebt. Deze orderbevestiging bevat nogmaals de details van Uw bestelling evenals onze verkoopsvoorwaarden en kunnen makkelijk bewaard worden in Uw emailprogramma.

9.6 overeenkomstig de Regulation on Online Dispute Resolution in Consumer Affairs Art. 14. para.1 ODR Regulation, stelt de Europese Commissie een online platform ter beschikking voor geschillenbeslechting, die U kan vinden op http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Op heden is Uhlsport GmbH niet verplicht en niet bereid om deel te nemen aan een geschillenbeslechting voor een of ander consumenten arbitrage tribunaal aangezien wij alle voorkomende problemen rechtstreeks met onze klanten oplossen..

Toepasselijk recht en betwistingen

De huidige bepalingen zijn onderhevig aan het Duitse recht. U mag gerechtelijke procedures aanspannen tegen Uhlsport zowel in Duitsland of voor de rechtbanken van Uw woonplaats. Daarenboven kan U een eventueel geschil ook voorleggen voor online beslechting aan het European Commission Online Dispute Resolution platform.

 

uhlsport GmbH

Last updated: 02.02.2022