Dealer-login

Gift Vouchers

1. Benutting

Cadeaubonnen die gekocht werden op www.uhlsport.com kunnen enkel benut worden bij www.uhlsport.com. Ze kunnen niet opgenomen worden op andere websites waarop Uhlsport producten aangeboden worden. Cadeaubonnen kunnen enkel benut worden in de standaard bestelmodule. Cadeaubonnen kunnen slechts éénmaal benut worden en kunnen niet gecombineerd worden met andere voucher types terzelfder tijd. Eens de cadeaubon benut is, kan een nieuwe bestelling met een andere cadeaubon geplaatst worden.

2. Algemene Informatie

Voor de benutting van een cadeaubon, gelden de Algemene Voorwaarden en het Privacybeleid van  h2www.uhlsport.com dewelke beschikbaar zijn op www.uhlsport.com. Een cadeaubon met een code die specifiek voor U werd afgeleverd kan niet worden geannuleerd of ingetrokken.

3. Beperkingen

Cadeaubonnen die gekocht werden op www.uhlsport.com kunnen enkel benut worden op www.uhlsport.com. Het achterna te gelde maken van een cadeaubon is niet mogelijk. Het overblijvend saldo van een cadeaubon zal nooit aanleiding geven tot intresten of uitbetaling. Cadeaubonnen kunnen niet gebruikt worden om te laten uitbetalen in contanten, bij te leggen, omgezet te worden in geld, om te compenseren tegen openstaande schulden of door te geven aan een andere klantennummer. Doorverkopen van cadeaubonnen is eveneens niet toegestaan. Cadeaubon codes, cadeaubonnen of bonuspunten kunnen niet gecombineerd worden.

4. Aansprakelijkheid en verliesrisico

In geval van spellingsfouten in het emailadres van de begunstigde van de cadeaubon treft www.uhlsport.com geen enkele aansprakelijkheid. Evenzo heeft www.uhlsport.com geen enkel aansprakelijkheid in geval van verlies, diefstal, oneigenlijk gebruik of verlaat doorgeven (bv door technische problemen) van cadeaubonnen.

5. Fraude en bedrog

Ingeval van fraude, poging tot fraude, of vermoedelijke wederrechterlijke activiteiten in verband met de aankoop of benutting van cadeaubonnen heeft www.uhlsport.com het recht de betrokken klantennummer af te sluiten en/of een andere betalingswijze te eisen. Er zal geen grond zijn om de activatie of terugbetaling van de betrokken cadeaubonnen op te eisen.